termíny – ceny – platby

1.turnus02.07. - 11.07.20205.500,- KČPŘEKONEJ SÁM SEBE
2.turnus11.07. - 20.07.20205.500,- KčTANEC/FOTBAL-DETEKTIVOVÉ
3.turnus20.07. - 26.07.2020 soukromý tábor
4.turnus26.07. - 04.08.20205.500,- KčHARRY POTER -obszeno
5.turnus04.08. - 14.08.20205.500,-KčZ POHÁDKY DO POHÁDKY

CO VŠE ZAHRNUJE ZÁKLADNÍ CENA TÁBORA:

Základní cena zahrnuje: ubytování v chatkách nebo budově, lůžkoviny (prostěradlo, polštářek), strava  6x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, teplá večeře, druhá večeře - studená), nápoje - jsou k dispozici po celý den, bohatý program, odborní vedoucí a lektoři, zdravotnický personál, odměny, pracovní materiál, diplomy, atd.

Základní cena nezahrnuje: dopravu, příplatkové atrakce.

ZPŮSOB PLATBY:

1) Úhrada převodem:

Převodem na účet společnosti Račí údolí s.r.o. vedený u České obchodní banky:

- číslo účtu: 277897893/0300
- variabilní symbol: uveďte číslo faktury
- zpráva pro příjemce: jméno dítěte

2) Úhrada poštovní poukázkou:

Poštovní poukázkou typu „A“ na účet společnosti Račí údolí s.r.o. vedený u České obchodní banky, adresa: Račí údolí s.r.o., Uhelná 126, Javorník 790 70

- číslo účtu: 277897893/0300
- variabilní symbol: uveďte číslo faktury
- specifický symbol: číslo turnusu ( 1 až 5)
- konstantní symbol: 0308
- zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na účet společnosti Račí údolí s.r.o. - Česká obchodní banka 277897893/0300.

Upozorňujeme, že na dětské rekreace přispívají také některé zdravotní pojišťovny.

TERMÍN PLATEB:

Platbu za tábor je nutno provést vždy do datumu uvedeném na faktuře. (Splatnost 30 dnů od vystavení dokladu, nejpozdeji však do 30.6.2020).

Přijaté platby nepotvrzujeme. V případě, že platba za tábor nebude provedene do data splatnosti uvedeného na faktuře, vyzveme vás k platbě telefonicky. Společnost si vyhrazuje právo účtovat smluvní úrok z prodlení při nedodržení splatnosti faktury a to ve výši 0,8% za každý započatý den z fakturované částky.

SLEVY:

1) Věrnostní sleva:

Pro majitele věrnostní karty sleva 100,-Kč (nutno do objednávky uvést číslo karty, jinak nebude sleva akceptována). Faktura bude automaticky o tuto slevu ponížena.

2) Sleva pro sourozence:

V případě, že se na tábor přihlásí sourozenci, získá každý z nich slevu ve výši 500,- Kč. Faktura bude automaticky o tuto slevu ponížena.

Každý rok, je na každém turnusu, vylosováno jedno dítě, které získává táborový pobyt na příští rok ZDARMA!

STORNO POPLATKY LETNÍCH TÁBORŮ:

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je společnost oprávněna účtovat stornopoplatky z celkové částky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

1) Odstoupení/zrušení účasti do 31.5.2020 - 500,-Kč
2) Odstoupení/zrušení účasti od 1.6.2020 do 20.6.2020 - 1000,-Kč 
3) Odstoupení/zrušení účasti od 20.6.2020 - 50% z ceny tábora
4) Odstoupení/zrušení účasti od 21.6.2020 - 100% z celkové ceny tábora
5) Odstoupení/zrušení účasti z důvodu onemocnění dítěte, doloženého lékařským potvrzením – 0,-Kč

V případě zajištění náhradníka z vaší strany – 0,-Kč.

Vyhoštění z tábora provozovatelem z důvodu porušení táborových pravidel – 100% z celkové ceny tábora.

Veškeré žádosti o vrácení peněz či zrušení pobytu podávejte laskavě písemně, doporučeně na adresu: Račí údolí s.r.o., Uhelná 126, Javorník 790 70. Na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel. Na vyřízení storno poplatků a vratek si společnost Račí údolí s.r.o. vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 31.září 2020.